What is Toro L.G.A Postal Code

Please take note that Zip code is the same as Postal code. Listed below are L.G.A Zip codes, Village Zip codes, Area Zip codes, District Zip codes, Towns Zip codes, street Zip codes, Urban area Zip codes, Rural area Zip codes

District Zip codesTown Zip codes
Balarabe Tilai
Balla Zaranda
Balo Zip Codes Toro
Banginale Lame
Bangon Tama Zip Codes Tama
Baradawa Lame
Bargan Kanawa Zip Codes Ribina
Biciki Geji
Dababe Zip Codes Rishi
Dalam Tilde Tilden Fulani
Dandore Zip Codes Tilai
Dawa Zalau
Deho Tilai
Didim Wonu
Dinga Tama
Diriko Tilden Fulani
Fingel Wonu
Fisha-share Zalau
Gada Biyu Mara
Gakka Lame
Galda Zaranda
Gana Rahama
Gandi Palama
Gansawa Zaranda
Gumau sanga Wonu
Gumau Wonu
Guraka Tama
Gurdum Palama
Gwa Bakin Kasuwa Lame
Gwalbanya Lame
Gwalfada Ribina
Gwaljarandi Toro
Kalgo Rahama
Kanyawaja Jama’a
Karofi Ribina
Kayauri Toro
Kogin Sallah Ribina
Kombo Zaranda
Koseyal Zaranda
Kufiai Palama
Magama Gari Tilai
Magama Gumau Toro
Makana Rahama
Makera Zaranda
Mara Mara
Mara Wonu
Margi Palama
Matari Ribina
Narabi Tilden Fulani
Natsirankawo Rauta
Nsarawan samanja Rahama
Palama Palama
Panshanu Tilai
Polchin Kasuwa Tilai
Rafin Gora Mara
Rahama Rahama
Rinjin Mukur Tilai
Rinjin Tatu Jama’a
Ririwan dalma Wonu
Rishi Rishi
Ruhu Lame
Runtu Rauta
Sabon Garin Narabi Tilden Fulani
Sabon garin tulu Tama
Sabon Garin Zakshi Palama
Shau Lame
Sheni Wonu
Shibi Tama
Shim Tama
Sum Zaranda
Sunkuye Rishi
Sutumi Mara
Tafawa Zaranda
Takabundu Mara
Tashan Rinji Jama’a
Tashar Durumi Jama’a
Taura Tama
Tgakuwa Tilden Fulani
Tilabarga Ribina
Tilbali Tilden Fulani
Tilden Fulani Tilden Fulani
Tingiltin Kanawa Zaranda
Toro Toro
Tulu Tama
Tumu Tilden Fulani
Wom Jama’a
Wonu Wonu
Wundi Rishi
Wurno Rahama
Yakanaji Tilai
Yakanaji Zaranda
Yaltin Tilai
Zakshi Palama
Zalau Zalau
Zaranda Zaranda
Zari Kwaiu Palama
Zari Maku Palama
Zigau Ribina
Zukku Rishi
Zull Jama’a