What is Damboa L.G.A Postal Code

Please take note that Zip code is the same as Postal code. Listed below are L.G.A Zip codes, Village Zip codes, Area Zip codes, District Zip codes, Towns Zip codes, street Zip codes, Urban area Zip codes, Rural area Zip codes

District Zip codesTown Zip codes
Abulam Damboa
Adika Damboa
Ajigi Bulabulin Zip Codes Ajigin
Ajigin Mairi Ajigin
Auma Zip Codes Ajigin
Azur Damboa
Ba’ ale Zip Codes Damboa
Bego Damboa
Burum Zip Codes Damboa
Burun kauji Damboa
Chiralia Zip Codes Ajigin
Damboa Damboa
Dusula Damboa
Forfor Damboa
Garjang Damboa
Gazama Bori Damboa
Gazama kura Damboa
Golgi Damboa
Gorgore Ajigin
Gorgube Damboa
Gumsuri Damboa
Gwange Damboa
Izzge Damboa
Jamyeri Damboa
Kachallaburari Damboa
Kafa Damboa
Kalla Damboa
Kauji Damboa
Kaushirowa Damboa
Kawaram Damboa
Kaya Damboa
Kinzagiraji Damboa
Kobchi Damboa
Koljiri Damboa
Korede Damboa
Kuboa Damboa
Kuburivu Damboa
Ma tangile Damboa
Mafi Damboa
Maisaimar Damboa
Malaharam Damboa
Malemiri Damboa
Malumti Ajigin
Mangubum Damboa
Misa-Kurbudu Damboa
Molgoi Damboa
Mugula Damboa
Multe Damboa
Ndoksa Ajigin
Ngirnn Damboa
Ngwalimiri Damboa
Njaba Damboa
Nzuda Damboa
Sabon Gari Damboa
Shettima Abogu
Shiwari-Kura Damboa
Talala-Buba-Ali Ajigin
Talala Buba-Modu
Wajirako Damboa
Wawa Damboa
Wovi Damboa
Wuyaram Damboa
Yazza Damboa
Yerwa Damboa