What is Akwanga L.G.A Postal Code

Please take note that Zip code is the same as Postal code. Listed below are L.G.A Zip codes, Village Zip codes, Area Zip codes, District Zip codes, Towns Zip codes, street Zip codes, Urban area Zip codes, Rural area Zip codes

District Zip codesTown Zip codes
Adde Agyaga
Adu Agyaga
Agyaga Zip Codes Agyaga
Akwandar Anjida
Akwanga Zip Codes Akwanga
Ancho Babba Ancio Babba
Ancho-Nigha’an Zip Codes Nigha’an
Andaha Andaha
Ang Zaria Zip Codes Angwan Zaria
Anjagwa Ancio Babba
Anji Zip Codes Nigha’an
Anjida Anjida
Aricha Gudi
Arum Nigha’an
Bakin Kogi Anjida
Beki-Riga Nigha’an
Boher Boher
Gbujah Nunku
Gbuje Gwanje
Gbunchu Gwanje
Goho Nunku
Gudi Gudi
Gugyar Andaha
Gwadi Gudi
Gwanje Gwanje
Kambre Gwanje
Katanza Nigha’an
Koko Agyaga
Kurmin Tagwaye Gwanje
Lalia Agyaga
Lalle Agyaga
Mochu Andaha
Moroa Angwan Zaria
Nidan Nigha’an
Nigo Boher
Ninga Agyaga
Numa Nigha’an
Nunku Chun Nunku
Nunku Nunku
Pam-Pam Nigha’an
Rija Boher
Unguwar Raka Akwanga