Gusau Rd., Shiyar Mai Jubbu, Kauran Namoda, Zamfara State Postal Code


Gusau Rd., Shiyar Mai Jubbu, Kauran Namoda, Zamfara State Postal Code

Gusau Rd. – Kauran Namoda postal Code is 882241 

Area Name: Area: Shiyar Mai Jubbu
Town: Kauran Namoda
Street: Gusau Rd.
State: Zamfara State
Country: Nigeria
Associated Zip Code: 882241

This is the Postal code  and zip code of Gusau Rd. Kauran Namoda in  Shiyar Mai Jubbu  Zamfara state.

You can check also Kauran Namoda Zip Code & Kauran Namoda Postal Codes